Ale Vikingagård

Välkommen till Ale Vikingagård!

Ale Vikingagård ägs av Ale Kommun men drivs sedan 2016 av Byalaget, en intresseförening som har som mål att bevara vikingagården, sprida kunskap om vikingatiden samt ge allmänheten ett vacker och intressant resmål.

Vår verksamhet är centrerad runt vårt vackra hövdingahus, byggt enligt historisk förlaga och med traditionella tekniker. Som aktiv medlem hos oss får du möjlighet att följa med på resor, göra museibesök, delta i hantverkskurser, trevliga gillen m.m.

________________________________________________________________________________________________

Gilla oss på Facebook för att ta del av allt som händer på vikingagården!

© Ale Vikingagård 2016