Ale Vikingagård

© Ale Vikingagård 2016

Vill du hjälpa oss att hålla vikingagården levande? Bli medlem i Byalaget!

 

Enskild person: 150 kr/år

Familj: enskild medlem + 20kr/barn

Förening: 500kr/år

Stödmedlem: 50 kr eller hur mycket du känner för

 

Skicka ett mail med namn och kontaktuppgifter till

 

alebyalagkassor@gmail.com

 

för betalningsinfo!