Ale Vikingagård

Vill du hjälpa oss att hålla vikingagården levande?

Bli medlem i Byalaget!


Enskild person: 150 kr/år

Familj: enskild medlem + 20kr/barn

Stödmedlem: 50 kr eller hur mycket du känner för


Skicka ett mail med namn och kontaktuppgifter till


alebyalagkassor@gmail.com


så får ni mer info & betalningsinfo!

© Ale Vikingagård 2016