Ale Vikingagård

Välkommen till Ale Vikingagård!

Ale Vikingagård ägs av Ale Kommun men drivs sedan 2016 av Byalaget, en intresseförening som har som mål att bevara vikingagården, sprida kunskap om vikingatiden samt ge allmänheten ett vackert och intressant resmål.


Vår verksamhet är centrerad runt vårt vackra hövdingahus, byggt enligt historisk förlaga och med traditionella tekniker. Som aktiv medlem hos oss får du möjlighet att följa med på resor, göra museibesök, delta i hantverkskurser,  trevliga gillen m.m.


Vi är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden, och vi välkomnar alla som har intresset för vår historia!


Välkommen som medlem!


Det är med både värme och sorg som vi idag låter meddela att Jörgen, en väldigt betydelsefull person för vårt byalag och vår fina byggnad lämnade in 18/9 efter en lång tids sjukdom. Men sjukdomen till trots närvarade han på dom flesta marknaderna med sin glöd och energi. Varför vi väljer att nämna vår byggnad är för Jörgen byggde den åt oss. Vill gärna passa på att be er som vill visa sitt deltagande på ett eller annat sätt, skänker en slant till Ulla-Carin Lindqvist stiftelse mot ALS.

Gilla oss på Facebook för att ta del av allt som händer på vikingagården!


________________________________________________________________________________________________

© Ale Vikingagård 2016

Senast uppdaterad 20200824